Skip to main content
Slide Background

Inspecties

Of jouw organisatie voldoet aan de normeisen van bijvoorbeeld ISO 9001 of NEN 7510, wordt bepaald tijdens audits. De ‘externe audits’ worden uitgevoerd door een auditor van een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI), de ‘interne audits’ voer je zelf uit. Tijdens zo’n interne audit controleer je of je organisatie voldoet aan de normeisen maar ook aan de procedures zoals je die zelf hebt vastgelegd. Hiervoor hou je interviews met medewerkers die een verantwoordelijkheid hebben binnen de organisatie; niet alleen de directeur of manager maar juist ook de mensen van de werkvloer, de uitvoerders.

Het ontbreekt veel organisaties aan de tijd en/of kennis om deze interne audits zelf uit te voeren. Conformiso kan deze taak overnemen: met onze adviseur haal je kennis en ervaring in huis en je bent verzekerd van een zinvolle audit door de (kritische) blik van buitenaf. Bovendien voorkom je hiermee dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

De Conformiso-aanpak

Wij volgen bij het uitvoeren van een interne audit een vaste, praktische aanpak in 4 stappen:

  1. Voorbereiding: kennismaking, interview met directie, vaststellen van de auditplanning en documentcontrole
  2. Uitvoering: een ervaren lead-auditor van Conformiso voert steekproefsgewijze audits uit met eventueel extra aandacht voor vooraf vastgestelde aandachtspunten
  3. Rapportage: Alle bevindingen (zowel positief als negatief) worden gerapporteerd in een heldere en duidelijke rapportagevorm. Hiermee voldoet je organisatie aan de gestelde normeisen.
  4. Bespreken en vaststellen verbetermaatregelen: De auditrapportage wordt mondeling/telefonisch met je besproken. In gezamenlijk overleg wordt voor iedere geconstateerde afwijking een verbetermaatregel geformuleerd waarmee je vervolgens zelfstandig aan de slag kunt. Waar nodig en gewenst staan wij je hierbij met raad en daad bij.

En verder…

Ook op weg naar en bij de begeleiding van externe audits kun gebruik maken van de diensten van Conformiso. Ga voor meer informatie hiervoor naar de pagina ‘Opzetten & Implementeren’

icon-angle icon-bars icon-times