Skip to main content
Slide Background
Conformiso al 30 jaar
uw specialist
In het opzetten, implementeren, onderhouden en beheren van uw managementsysteem. Behaal en behoud uw certificeringen met de kennis, kunde en continuïteit van onze adviseurs.

ISO 9001

ISO 9001 is de bekendste internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm stelt hoge eisen aan een organisatie. Je kunt ISO 9001 inzetten om te beoordelen of jouw organisatie kan voldoen aan de eisen van je klanten. Maar ISO 9001 zegt ook iets over de producten of diensten die je levert: voldoen deze aan de van toe- passing zijnde wet- en regelgeving? Verder stelt ISO 9001 eisen aan de organisatie zelf. Al deze eisen vormen een goede basis voor het opzetten en inrichten van een kwaliteits- managementsysteem.

PROJECTAANPAK

We hebben inmiddels ruim 30 jaar ervaring in het begeleiden van bedrijven en organisaties bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem. Onze aanpak is gericht op totale ontzorging bij het behalen van de gewenste (inter)nationale certificaten. Daarbij hanteren we een standaard projectaanpak in verschillende fasen.

Fase 1: Inventarisatie

Een goed begin is het halve werk, dat geldt ook voor onze begeleiding. Daarom starten we met een gedegen kennismaking (inventarisatie) met het bedrijf: wat gebeurt er precies, wat is al vastgelegd in procedures of afspraken, wie is waarvoor verantwoordelijk, etc.

Fase 2: Inrichten

We gaan aan de slag met het inrichten van jullie managementsysteem. Je huidige organisatie en werkwijze worden vastgelegd waarbij de nadruk niet alleen ligt op een juiste en pragmatische invulling van de normeisen, maar bovenal op een efficiënte en effectieve organisatie en dito beschrijving. Ook tijdens deze fase zullen wij jullie maximaal ontzorgen.

Het uiteindelijk resultaat van fase 2 is een modern en beknopt gedocumenteerd (digitaal) managementsysteem waarin alle van toepassing zijnde afspraken en informatiedragers op een efficiënte wijze zijn opgenomen en waarmee je qua documentatie volledig voldoet aan de gestelde normeisen.

Fase 3: Implementeren

Gedurende een aantal bezoeken wordt begeleiding geboden bij de implementatie van de normeisen en de invoering van de werkwijze inclusief de bijbehorende documenten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het betrekken van de medewerkers en het creëren van bewustzijn. Uiteraard begeleiden we ook de verplichte zaken zoals het uitvoeren van een interne audit of directiebeoordeling.

Fase 4: Certificering

De toetsing en certificering van het gedocumenteerde managementsysteem wordt gedaan door een auditor van een, door jullie zelf gekozen, geaccrediteerde certificatie-instelling (CI). Indien gewenst zijn wij aanwezig bij deze audit(s).

Certificeringsgarantie

Onze ervaring met én overtuiging over deze projectaanpak maakt dat wij een certificeringsgarantie durven te geven. Mocht het certificaat – ondanks dat de medewerkers van jouw organisatie alles in het werk hebben gesteld om dit project samen met Conformiso te doen slagen – onverhoopt niet ineens worden behaald, dan zal Conformiso, zonder kosten in rekening te brengen, blijven adviseren en ondersteunen totdat het doel is bereikt.

En daarna?

Het ISO-certificaat is drie jaar geldig. Gedurende die periode vindt er minimaal eens per jaar een audit door de CI plaats. Om te zorgen dat alles op orde is en blijft, heeft een kwaliteitsmanagementsysteem, net als een auto, regelmatig onderhoud nodig. Dit onderhoud kun je zelf doen óf uit laten voeren door een specialist van Conformiso. Wij zorgen er dan voor dat alles ‘spic en span’ blijft.

icon-angle icon-bars icon-times