Skip to main content

Breng je bedrijf in de lift met de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland. Het instrument helpt bedrijven bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus. Hoe hoger je met jouw bedrijf op de prestatieladder komt, des te hoger de resultaten in CO2-reductie dienen te zijn. Bij de eerste drie niveaus werk je voornamelijk aan de CO2-reductie binnen je eigen bedrijf. Bij niveau vier en vijf ga je werken aan de CO2-reductie binnen de keten en/of de sector door in samenwerking met bijvoorbeeld jouw leveranciers emissies te beïnvloeden. Dit resulteert in een erkende certificering, een mooie kostenbesparing voor je bedrijf, eventueel een gunningsvoordeel bij de deelname aan aanbestedingen én een positief effect binnen de gehele sector.

Voorbeelden hoe je de CO2-Prestatieladder in de praktijk brengt
De certificering heeft als doel dat je als bedrijf eenvoudig kunt aantonen op welke wijze je bijdraagt aan klimaatverbetering. Binnen elk niveau van de ladder dien je aan voorwaarden te voldoen om de certificering toegekend te krijgen. Echter dient ieder bedrijf binnen zijn eigen organisatie te kijken op welke wijze deze voorwaarden behaald kunnen worden. De te nemen acties zullen van bedrijf tot bedrijf anders zijn. We geven je hierbij enkele voorbeelden wat een bedrijf kan doen om CO2-reductie te realiseren:

 • Vervang vervoersmiddelen binnen je bedrijf met vervoersmiddelen die zuinig(er) of elektrisch rijden.
 • Gebruik je bedrijfspand en/of -terrein waar mogelijk om eigen energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, -cellen of met windturbines.
 • Beperk energieverbruik binnen je bedrijf, o.a. door zuinige verlichting te gebruiken en door apparatuur niet onnodig aan te laten staan.
 • Ga verspilling tegen door motoren van machines of vervoersmiddelen niet stationair te laten draaien. Maar denk ook aan slimme belading van bussen of vrachtauto’s en het voorkomen van onnodige te rijden kilometers.
 • Voor de bouw: ontwikkel woningen en/of gebouwen die energieneutraal zijn. Doe dit samen met de architect en andere leveranciers om zo de meest duurzame bouwtechnieken en energie-installaties te implementeren.
 • Voorkom zoveel mogelijk projecten op grotere afstand, neem projecten dichter bij huis aan en voorkom hiermee veel te rijden kilometers.

Binnen ieder bedrijf zijn er legio mogelijkheden om aan de voorwaarden van de CO2-Prestatieladder te voldoen. In eerste opzicht klinkt het misschien groots. Echter, door het plan- en actiematig in te zetten is het behalen van de certificering voor ieder bedrijf haalbaar.

Implementeren van de CO2-Prestatieladder
Onze adviseurs hebben ruime ervaring met de implementatie en het behalen van de certificering van de CO2-Prestatieladder bij diverse MKB-bedrijven tot en met het hoogste niveau. Wij begeleiden o.a. bij de volgende onderdelen:

 • de berekening van en advisering bij het te behalen niveau van de ladder, rekening houdend met o.a. de organisatorische afbakening (boundary) en belangrijke gunningsvoordelen voor deelname bij aanbestedingen;
 • opstellen van vereiste documentatie, o.a. CO2 footprint, emissie inventaris, etc.;
 • het uitwerken van een meer jaren actieplan;
 • het meten en berekenen van de te realiseren CO2-reductie;
 • het ondersteunen en begeleiding van jouw team bij de concrete uitvoering van het plan;
 • de voorbereiding op de certificeringsaudit en begeleiding tijdens deze audit(s).

De juiste connecties
Naast hun uitgebreide inhoudelijke kennis over de CO2-Prestatieladder kennen onze adviseurs ook de verschillende relevante netwerken en brancheverenigingen voor informatie, kennisuitwisseling en samenwerking binnen de sector. Wanneer je met jouw bedrijf voor niveau vier of vijf van de ladder gaat, dan is het zeer zinvol om de juiste connecties en ingangen te hebben om tot waardevolle samenwerkingen te komen die helpen bij de kwalificaties op dit niveau.

Last but not least: de CO2-Prestatieladder draagt bij aan een positief imago
Met de CO2-Prestatieladder lever je met jouw bedrijf een grote maatschappelijk bijdrage, want je neemt met de implementatie de verantwoordelijkheid voor een beter klimaat. Dit heeft natuurlijk ook een positief effect op het imago van je bedrijf. Dit zijn vandaag de dag belangrijke pijlers voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar ook voor organisaties die op zoek zijn naar de juiste samenwerkingspartner. Al met al kan de implementatie van de CO2-Prestatieladder alleen maar een positief effect hebben op jouw bedrijf.

Ben jij nieuwsgierig hoe de CO2-Prestatieladder een toegevoegde waarde voor jouw MKB-bedrijf kan zijn? Wij adviseren graag over de kansen en mogelijkheden voor jouw bedrijf. Neem contact met ons op, voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek via de button hieronder.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times