Skip to main content
Slide Background

Kwaliteitsmanagement voor mkb-bedrijven

Iedere organisatie wil met minder kosten meer rendement behalen, de kwaliteit van producten en diensten vergroten en daarmee de klanttevredenheid verhogen. Kwaliteitsmanagement is essentieel voor het realiseren van deze doelstelling en een goed geïmplementeerd en praktisch kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Conformiso helpt mkb-bedrijven bij het opzetten, implementeren, onderhouden en beheren van hun kwaliteitsmanagementsysteem.

Hoe je met kwaliteitsmanagement aan je organisatie bouwt

De basis van kwaliteitsmanagement is het (doorlopend) optimaliseren van werkmethodes binnen je bedrijf die positief bijdragen aan klanttevredenheid en winstgevendheid, en daarmee aan de algehele groei en continuïteit van je bedrijf. Met een kwaliteitsmanagementsysteem leg je je manier van werken vast en kijk je vervolgens doorlopend waar je kunt verbeteren of optimaliseren. Hiermee bouw je effectief aan je organisatie.

Een kwaliteitsmanagementsysteem wordt vaak opgezet op basis van (inter)nationale normen of  richtlijnen. ISO 9001 is een van de meest bekende, maar er zijn inmiddels ook veel (branche specifieke) varianten. Het daadwerkelijk certificeren volgens een norm is hierbij altijd een eigen keuze, al zien we wel dat steeds meer bedrijven en (overheids)organisaties hier gericht om vragen.

Het stappenplan voor certificering

Bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem richten we ons niet alleenop het behalen van een certificering of norm. Het doel is juist om de normeisen te vertalen naar praktijkoplossingen afgestemd op jouw bedrijf. Onderhouden en behouden ervan is evenzo belangrijk. En daar helpen wij je bij!

Bij Conformiso werken we volgens een standaard vijf stappenplan:

1. Inventarisatie voor certificering

Wij starten onze werkzaamheden met het uitvoeren van een uitgebreide inventarisatie / 0-meting. Op basis van interviews met enkele sleutelfiguren binnen jouw organisatie wordt vastgesteld welke verschillende kritische bedrijfsprocessen worden uitgevoerd binnen de dagelijkse bedrijfsvoering, welke informatiedragers hierbij reeds worden gebruikt (documenten, systemen, formulieren) en waar de grootste (operationele) risico’s zitten ten aanzien van kwaliteitsaspecten. Op basis hiervan stellen we een advies en plan van aanpak op om de gestelde norm te implementeren en starten we met fase 2.

2. Documenteren van het kwaliteitsmanagementsysteem

In deze fase leggen we alle werkmethodes, procedures, instructies en beleidstukken vast, afgestemd op hoe er binnen jouw bedrijf wordt gewerkt of hoe je wilt dat er wordt gewerkt. Het uiteindelijk resultaat van fase 2 is een modern en beknopt gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem waarin alle van toepassing zijnde afspraken en informatiedragers op een efficiënte wijze zijn opgenomen. Hiermee voldoe je qua documentatie volledig aan de gestelde norm. Als aanvullende (optionele) dienst zetten wij het gedocumenteerde systeem op in een digitale omgeving, zoals bijvoorbeeld Microsoft SharePoint of in ons eigen MyQ-documentmanagementsysteem.

3. Implementeren voor certificering

In deze fase start de implementatie binnen het bedrijf. Hier gaan we van ‘theorie naar praktijk’ en wordt het plan van aanpak uitgerold. Dit neemt vaak een langere periode in beslag omdat hier meerdere mensen binnen het bedrijf bij betrokken zijn. Tijdens de implementatiefase voeren wij aanvullend o.a. de volgende verplichte ISO 9001-activiteiten voor je uit:

Het voorbereiden, inplannen, uitvoeren én rapporteren van interne audits op het kwaliteitsmanagementsysteem door een ervaren auditor van Conformiso waarbij het volledige kwaliteitsmanagementsysteem op implementatie wordt getoetst; Het samen met jou voorbereiden en uitvoeren van de directiebeoordeling (managementreview).

4. Het behalen van de certificering

Wanneer alles is gedocumenteerd en geïmplementeerd dan kan er een externe audit plaatsvinden. Een onafhankelijke certificatie instelling controleert of je aan alle gestelde normeisen voldoet en of je de certificering toegekend krijgt. Deze toetsing bestaat doorgaans uit twee delen: het beoordelen van het managementsysteem ‘op papier’ (fase 1) en een toetsing van de feitelijke toepassing in de praktijk (fase 2). Optioneel begeleiden wij je bij deze certificeringstoets(en). 

5. Onderhouden/Beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem

Na ontvangst van het certificaat kun je niet op je lauweren rusten. Het kwaliteitsmanagementsysteem is een levend instrument en moet constant onderhouden en verbeterd worden. Dit is een doorlopend proces met vaste acties die door het jaar heen uitgevoerd worden. We helpen je hier graag bij!

Adviesgesprek

Weten wat Conformiso voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen op het gebied van kwaliteitsmanagement? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Veel verschillende certificeringen en normen

Er zijn veel (inter)nationale normen waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem kan voldoen. Afhankelijk in welke branche je met jouw bedrijf werkzaam bent is de ene norm meer relevant dan de andere. Bij Conformiso kennen we ze allemaal! De meest voorkomende hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

ISO 9001

ISO 9001 is de bekendste internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm stelt hoge eisen aan een organisatie. Je kunt ISO 9001 inzetten om te beoordelen of jouw organisatie kan voldoen aan de eisen van je klanten. Maar ISO 9001 zegt ook iets over de producten of diensten die je levert: voldoen deze aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving? Verder stelt ISO 9001 eisen aan de organisatie zelf. Al deze eisen vormen een goede basis voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Lees meer…

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector oftewel HKZ is het kwaliteitsmanagementsysteem voor meer dan 30 branches in de sector zorg en welzijn. Een HKZ-gecertificeerde organisatie werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg en de dienstverlening. De normen die voor dit certificaat gelden, hebben voornamelijk te maken met de primaire processen: intake of indicatie, het uitvoeren van diensten en de nazorg. Ook ondersteunende processen moeten aan specifieke eisen voldoen, bijv. het personeelsbeleid. HKZ is er voor o.a. verzorgings- en verpleeghuizen, kinderopvang, GGZ-instellingen, thuiszorgorganisaties en apotheken.

ISO 13485

Bent u fabrikant van medische hulpmiddelen? Dan kun je op de Europese markt niet zonder ISO 13485 certificering; die toont aan dat je voldoet aan de Europese wetgeving op het gebied van medische hulpmiddelen. De basis van ISO 13485 wordt gevormd door ISO 9001, aangevuld met specifieke eisen voor de medische sector.

IATF 16949

Spelers op de automotive markt, oftewel de automobielindustrie, doen hun voordeel met een IATF 16949 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het doel van de norm is het verbeteren van de systeem- en proceskwaliteit om de klanttevredenheid te verhogen, problemen en risico’s in het productieproces en de toeleveringsketen te identificeren, de oorzaken ervan te elimineren en corrigerende en preventieve maatregelen voor de effectiviteit ervan te onderzoeken en te nemen. De focus van de norm ligt niet op de ontdekking, maar op het voorkomen van fouten.

AS 9100

Bedrijven die leveren aan de luchtvaartindustrie, ruimtevaart en/of defensie worden vaak verplicht gesteld om te voldoen aan de eisen uit de AS 9100, revisie D. Gelet op de hoge (afbreuk)risico’s in deze industrie zijn de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitsmanagementsysteem streng. De norm is gelijk aan ISO 9001, aangevuld met specifieke eisen voor de luchtvaartsector.

BRL Groenkeur

Bedrijven die leveren aan de luchtvaartindustrie, ruimtevaart en/of defensie worden vaak verplicht gesteld om te voldoen aan de eisen uit de AS 9100, revisie D. Gelet op de hoge (afbreuk)risico’s in deze industrie zijn de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitsmanagementsysteem streng. De norm is gelijk aan ISO 9001, aangevuld met specifieke eisen voor de luchtvaartsector.

Trainingen die Conformiso verzorgt:

Ondernemers die willen investeren in kennis en ervaring binnen hun bedrijf, doen er goed aan hun medewerkers bij Conformiso te laten trainen. Goed opgeleide medewerkers zijn van grote waarde voor uw bedrijf. Onze trainingen worden allemaal in-company verzorgd en zijn helemaal afgestemd op de wensen en behoeften van jouw medewerkers. Wij bieden o.a. de volgende praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan:

  • ISO 9001, de norm verklaard
  • Interne auditor ISO 9001
icon-angle icon-bars icon-times