Skip to main content
Slide Background

Milieu en duurzaamheid

Een ISO-certificaat behalen lastig? Wij gaan samen met jou de uitdaging aan om alle normeisen te vertalen naar praktische oplossingen.

Milieu en duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord leven, ecologie, het milieu en toekomstgericht handelen valt onder dezelfde noemer: duurzaamheid. Ook ondernemers hebben de taak goed voor de mensen en het milieu te zorgen, omdat we simpelweg een verantwoordelijkheid hebben naar toekomstige generaties. Duurzame bedrijfsvoering staat daarom hoog op de ondernemersagenda.

Er zijn verschillende (inter)nationale normen en richtlijnen op het gebied van milieu en duurzaamheid opgesteld. Het meest bekende en meest toegepaste systeem om aan de eisen van milieumanagement te voldoen, is ISO 14001. Maar ook de CO2-prestatieladder, de MVO-prestatieladder en ISO 50001 kennen voor ons geen geheimen.

Stappenplan certificering

ISO 14001

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse beoordelen wij samen met u wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens stellen we beheersmaatregelen vast die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem is altijd maatwerk en dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

De Co2-prestatieladder

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse beoordelen wij samen met u wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens stellen we beheersmaatregelen vast die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem is altijd maatwerk en dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

De MVO-prestatieladder

Steeds meer organisaties beseffen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positieve invloed heeft op de samenleving én op hun marktpositie. Maar hoe maakt u op objectieve wijze kenbaar hoe uw organisatie zich inspant op MVO-gebied? Hiervoor is het certificaat voor duurzaam ondernemen ontwikkeld: de MVO-prestatieladder. De prestatieladder kent 5 niveaus en heeft 33 indicatoren. Deze 33 indicatoren zijn geïnspireerd op de MVO-kernthema’s van de internationale richtlijn ISO 26000.

ISO 50001

Terugdringen van het energieverbruik, daar draait het om bij deze internationale norm voor energiemanagementsystemen. ISO 50001 monitort het energieverbruik tot in detail en deze norm stelt zwaardere eisen aan het gebruik van energie dan de ISO 14001 norm.

BRL (diverse)

Ook op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn verschillende Beoordelings Richtlijnen (BRL’s) opgesteld. Denk hierbij aan de BRL SVMS 007 (veilig en milieukundig slopen), BRL SIKB 7000 (bodemsanering) etc. Door te werken volgens deze richtlijnen voldoe je aan de geldende wet- en regelgeving.

Trainingen die Conformiso verzorgt:

Ondernemers die willen investeren in kennis en ervaring binnen hun bedrijf, doen er goed aan hun medewerkers bij Conformiso te laten trainen. Goed opgeleide medewerkers zijn van grote waarde voor uw bedrijf. Onze trainingen worden allemaal in-company verzorgd en zijn helemaal afgestemd op de wensen en behoeften van jouw medewerkers. Wij bieden o.a. de volgende praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan:

  • ISO 14001, de norm verklaard
  • Interne auditor ISO 14001
icon-angle icon-bars icon-times