Skip to main content
Slide Background

Gezond & veilig werken

Een ISO-certificaat behalen lastig? Wij gaan samen met jou de uitdaging aan om alle normeisen te vertalen naar praktische oplossingen.

Gezond & veilig werken

Ondernemen betekent investeren in mensen en middelen. Ondernemen is ook het zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s. Een goed doordacht Arbomanagementsysyteem helpt hierbij. Vind je de normeisen te ingewikkeld? Kun je er niemand voor vrijmaken? Conformiso neemt dit werk graag uit handen.

Onze normspecialisten en veiligheidskundigen ontwikkelen en implementeren jouw Arbobeleid met jouw onderneming en medewerkers als uitgangspunt. In nauw overleg zetten wij een arbozorgsysteem op dat voldoet aan (inter)nationale normen, zoals VCA of ISO 45001.

Stappenplan certificering

VCA

VCA is een programma dat bedrijven toetst en certificeert op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is de afkorting van VGM Checklist Aannemers. Bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren in een risicovolle omgeving hebben veelal VCA-certificatie nodig. Denk aan bouw-, onderhouds- en constructiewerk in fabrieken, werkplaatsen, bij installaties en op bouwterreinen.

ISO 45001

De nieuwe norm voor arbomanagement of eigenlijk voor gezond en veilig werken is ISO 45001. De nieuwe ISO 45001 vervangt OHSAS 18001, de internationale norm voor arbomanagement. ISO 45001 sluit net als de andere managementsysteemnormen aan bij de High Level Structure (HLS). Hierdoor is het eenvoudig om de eisen uit ISO 45001 te integreren in reeds bestaande managementsystemen, zoals een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 of een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Ook kunnen audits gecombineerd worden.

Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder ofwel Veiligheidsladder is een instrument waarmee organisaties concrete handvatten krijgen voor het opzetten, implementeren en toetsen van elementen waarmee ze veilig werken en veilig gedrag in de cultuur van hun organisatie kunnen borgen. De eerste stap daarbij is het helder krijgen wat veilig gedrag precies is voor de organisatie. Ook kan de Veiligheidsladder helpen om vast te stellen in welke mate een organisatie over een veiligheidscultuur beschikt en wat zij moet doen om dit binnen de organisatie te implementeren, te versterken en uit te breiden naar (keten)partners. Het ultieme doel, en het hoogste niveau van de Veiligheidsladder, behelst de implementatie van een veiligheidscultuur in de hele keten van de organisatie; van (onder)leverancier tot opdrachtgever, en uiteindelijk de hele branche. De Veiligheidsladder is geschikt voor alle soorten organisaties. Zowel in de profit- als de non-profitsector, van dienstverlening tot industrie. In grote, maar ook in kleinere ondernemingen.

Trainingen die Conformiso verzorgt:

Ondernemers die willen investeren in kennis en ervaring binnen hun bedrijf, doen er goed aan hun medewerkers bij Conformiso te laten trainen. Goed opgeleide medewerkers zijn van grote waarde voor uw bedrijf. Onze trainingen worden allemaal in-company verzorgd en zijn helemaal afgestemd op de wensen en behoeften van jouw medewerkers. Wij bieden o.a. de volgende praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan:

  • ISO 9001, de norm verklaard
  • Interne auditor ISO 45001
  • Opleiding Basisveiligheid VCA (B-VCA)
icon-angle icon-bars icon-times