Skip to main content
Slide Background

Kwaliteitsmanagement

Een ISO-certificaat behalen lastig? Wij gaan samen met jou de uitdaging aan om alle normeisen te vertalen naar praktische oplossingen.

Kwaliteitsmanagement

Iedere organisatie wil met minder kosten meer rendement behalen, de kwaliteit van producten en diensten vergroten en daarmee de klanttevredenheid verhogen. Kwaliteitsmanagement is essentieel voor het realiseren van deze doelstelling en een goed geïmplementeerd en praktisch kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Stappenplan certificering

Er zijn veel (inter)nationale normen waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem kan voldoen. Bij Conformiso kennen we ze allemaal! De belangrijkste zetten we hieronder op een rijtje.

ISO 9001

ISO 9001 is de bekendste internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm stelt hoge eisen aan een organisatie. Je kunt ISO 9001 inzetten om te beoordelen of jouw organisatie kan voldoen aan de eisen van je klanten. Maar ISO 9001 zegt ook iets over de producten of diensten die je levert: voldoen deze aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving? Verder stelt ISO 9001 eisen aan de organisatie zelf. Al deze eisen vormen een goede basis voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Lees meer…

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector oftewel HKZ is het kwaliteitsmanagementsysteem voor meer dan 30 branches in de sector zorg en welzijn. Een HKZ-gecertificeerde organisatie werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg en de dienstverlening. De normen die voor dit certificaat gelden, hebben voornamelijk te maken met de primaire processen: intake of indicatie, het uitvoeren van diensten en de nazorg. Ook ondersteunende processen moeten aan specifieke eisen voldoen, bijv. het personeelsbeleid. HKZ is er voor o.a. verzorgings- en verpleeghuizen, kinderopvang, GGZ-instellingen, thuiszorgorganisaties en apotheken.

ISO 13485

Bent u fabrikant van medische hulpmiddelen? Dan kun je op de Europese markt niet zonder ISO 13485 certificering; die toont aan dat je voldoet aan de Europese wetgeving op het gebied van medische hulpmiddelen. De basis van ISO 13485 wordt gevormd door ISO 9001, aangevuld met specifieke eisen voor de medische sector.

IATF 16949

Spelers op de automotive markt, oftewel de automobielindustrie, doen hun voordeel met een IATF 16949 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het doel van de norm is het verbeteren van de systeem- en proceskwaliteit om de klanttevredenheid te verhogen, problemen en risico’s in het productieproces en de toeleveringsketen te identificeren, de oorzaken ervan te elimineren en corrigerende en preventieve maatregelen voor de effectiviteit ervan te onderzoeken en te nemen. De focus van de norm ligt niet op de ontdekking, maar op het voorkomen van fouten.

AS 9100

Bedrijven die leveren aan de luchtvaartindustrie, ruimtevaart en/of defensie worden vaak verplicht gesteld om te voldoen aan de eisen uit de AS 9100, revisie D. Gelet op de hoge (afbreuk)risico’s in deze industrie zijn de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitsmanagementsysteem streng. De norm is gelijk aan ISO 9001, aangevuld met specifieke eisen voor de luchtvaartsector.

BRL Groenkeur

Bedrijven die leveren aan de luchtvaartindustrie, ruimtevaart en/of defensie worden vaak verplicht gesteld om te voldoen aan de eisen uit de AS 9100, revisie D. Gelet op de hoge (afbreuk)risico’s in deze industrie zijn de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitsmanagementsysteem streng. De norm is gelijk aan ISO 9001, aangevuld met specifieke eisen voor de luchtvaartsector.

Trainingen die Conformiso verzorgt:

Ondernemers die willen investeren in kennis en ervaring binnen hun bedrijf, doen er goed aan hun medewerkers bij Conformiso te laten trainen. Goed opgeleide medewerkers zijn van grote waarde voor uw bedrijf. Onze trainingen worden allemaal in-company verzorgd en zijn helemaal afgestemd op de wensen en behoeften van jouw medewerkers. Wij bieden o.a. de volgende praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan:

  • ISO 9001, de norm verklaard
  • Interne auditor ISO 9001
icon-angle icon-bars icon-times