Skip to main content
Slide Background

Audits & Inspecties

Audits & Inspecties

volgt

Risico Inventarisatie & Evaluatie

In Nederland is elke werkgever wettelijk verplicht een arbobeleid te voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst waarmee je mogelijke risico’s binnen jouw bedrijf in kaart kunt brengen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Deze maatregelen vermeld je in een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.  Lees meer…

Audits

Of jouw organisatie voldoet aan de normeisen van bijvoorbeeld ISO 9001 of NEN 7510, wordt bepaald tijdens audits. De ‘externe audits’ worden uitgevoerd door een auditor van een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI), de ‘interne audits’ voer je zelf uit. Tijdens zo’n interne audit controleer je of je organisatie voldoet aan de normeisen maar ook aan de procedures zoals je die zelf hebt vastgelegd. Hiervoor hou je interviews met medewerkers die een verantwoordelijkheid hebben binnen de organisatie; niet alleen de directeur of manager maar juist ook de mensen van de werkvloer, de uitvoerders.  Lees meer....

Inspecties

Voor diverse inspecties kun je een beroep doen op de experts van Conformiso. Denk bijvoorbeeld aan werkplekinspecties; VCA gecertificeerde bedrijven zijn verplicht deze uit te voeren. Met een werkplekinspectie wordt beoordeeld of een werkplek veilig is en voldoet aan geldende normen en wet- en regelgeving. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het uitvoeren van dit soort inspecties en zijn bovendien altijd op de hoogte van de (regelmatig veranderende) wet- en regelgeving. Lees meer…

icon-angle icon-bars icon-times