Skip to main content
Slide Background

Gezond en veilig werken

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbowet geeft in Nederland richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Het belangrijkste doel van de Arbowet is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt hierbij de spil waar alles om draait. Deze RI&E bevat een gedegen inventarisatie van mogelijke risico’s (op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn) en van maatregelen om deze risico’s te verkleinen.

Aimée van Dreumel

“Er is niets zo mooi dan bij de uitvoering van een RI&E om de organisatie te zien groeien en verbeteren. Het is meer dan een wettelijke verplichting.”

Wat komt er kijken bij het uitvoeren van een RI&E?

Na het opstellen en indien nodig toetsen van de RI&E start de daadwerkelijke uitvoering van het plan van aanpak. Een RI&E maken is niet iets wat je één keer doet. Jouw mkb-bedrijf en dus de risico’s veranderen steeds: nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een nieuwe locatie. Bij grote aanpassingen in het bedrijf moet gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Dat betekent dat opnieuw de verschillende stappen van de RI&E worden uitgevoerd en het Plan van Aanpak aangepast. Maar ook als er geen grote veranderingen zijn is het belangrijk regelmatig het Plan van Aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Veilig en gezond werken is immers een continu proces! Dit proces kan Conformiso volledig bij ondersteunen. Met de expertise van onze collega’s ben je er zeker van de juiste acties uit te voeren met een zo groot mogelijk positief effect op het bedrijf.

Jouw route naar gezond en veilig werken

Bij het uitvoeren en opvolgen van een RI&E volgen wij een vaste route met 6 verschillende stappen. Volg deze route en je werkt doorlopend aan een veilige en gezonde werkplek binnen jouw mkb-bedrijf.

Aanvullende diensten op RI&E

Aanvullend op een RI&E kan het voor jouw mkb-bedrijf nodig of gewenst zijn om één of meer aanvullende diensten uit te voeren om gezond en veilig werken binnen jouw bedrijf nog meer te borgen. Dit kan afhankelijk zijn van omstandigheden binnen je bedrijf of in welke industrie je werkzaam bent.

Werkgeversrapportage arbeidsongeval

Het doel van een werkgeversrapportage arbeidsongeval is dat de werkgever leert van een voorgekomen arbeidsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen.

ATEX-document

Een ATEX-document, afgeleid van het Franse “ATmosphères EXplosibles,” speelt een cruciale rol in de veiligheid van werkomgevingen met explosiegevaar. Het document voldoet aan de Europese ATEX-richtlijnen, die erop gericht zijn om zowel apparatuur als werkplekken veilig te maken.

Verdiepende RI&E

Een standaard bedrijfs RI&E biedt een goed overzicht van de algemene risico’s binnen uw bedrijf. Echter, voor organisaties met complexe processen of specifieke risicogebieden is een verdiepende RI&E essentieel.

Verzekerd van een RI&E die voldoet aan de Arbowetgeving

Het ontbreekt veel organisaties aan de tijd en/of kennis om de verplichte Risico Inventarisatie zelf uit te voeren. Conformiso kan deze taak overnemen: met onze adviseur haal je kennis en ervaring in huis en je bent verzekerd van een RI&E die voldoet aan de geldende arbowetgeving. Bovendien kan een ‘blik van buitenaf’ een verhelderende kijk op de (mogelijke) risico’s geven.

icon-angle icon-bars icon-times