Skip to main content

Laat je RI&E door Conformiso uitvoeren

Verzekerd van een RI&E die voldoet aan de Arbowetgeving

Het ontbreekt veel organisaties aan de tijd en/of kennis om de verplichte Risico Inventarisatie zelf uit te voeren. Conformiso kan deze taak overnemen: met onze adviseur haal je kennis en ervaring in huis en je bent verzekerd van een RI&E die voldoet aan de geldende arbowetgeving. Bovendien kan een ‘blik van buitenaf’ een verhelderende kijk op de (mogelijke) risico’s geven.


icon-angle icon-bars icon-times