Skip to main content
Slide Background

Verdiepende RI&E

Een standaard bedrijfs RI&E biedt een goed overzicht van de algemene risico’s binnen uw bedrijf. Echter, voor organisaties met complexe processen of specifieke risicogebieden is een verdiepende RI&E essentieel. Deze diepgaande analyse zorgt ervoor dat ook de minder zichtbare risico’s geïdentificeerd en aangepakt worden.

Voorbeelden van onderwerpen voor een verdiepende RI&E zijn:

  • Gevaarlijke stoffen
  • Machineveiligheid
  • Beeldschermwerk
  • Explosiegevaar (ATEX)
  • Biologische factoren
  • Fysieke belasting

Een van onze kerndeskundige kan helpen bij het opstellen van een verdiepende RI&E.

Aimée van Dreumel

“Er is niets zo mooi dan bij de uitvoering van een RI&E om de organisatie te zien groeien en verbeteren. Het is meer dan een wettelijke verplichting.”

Diensten rondom Gezond en Veilig werken

Met de RI&E als basis kan het voor jouw mkb-bedrijf nodig of gewenst zijn om één of meer aanvullende diensten uit te voeren om gezond en veilig werken binnen jouw bedrijf nog meer te borgen. Dit kan afhankelijk zijn van omstandigheden binnen je bedrijf of in welke industrie je werkzaam bent.

RI&E

De Arbowet is er voor het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt hierbij de spil en bevat een gedegen inventarisatie van mogelijke risico’s en van maatregelen om deze risico’s te verkleinen.

Werkgeversrapportage arbeidsongeval

Het doel van een werkgeversrapportage arbeidsongeval is dat de werkgever leert van een voorgekomen arbeidsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen.

Atex

Een ATEX-document, afgeleid van het Franse “ATmosphères EXplosibles,” speelt een cruciale rol in de veiligheid van werkomgevingen met explosiegevaar. Het document voldoet aan de Europese ATEX-richtlijnen, die erop gericht zijn om zowel apparatuur als werkplekken veilig te maken.

icon-angle icon-bars icon-times