Skip to main content
Slide Background

ATEX

Een ATEX-document, afgeleid van het Franse “ATmosphères EXplosibles,” speelt een cruciale rol in de veiligheid van werkomgevingen met explosiegevaar. Het document voldoet aan de Europese ATEX-richtlijnen, die erop gericht zijn om zowel apparatuur als werkplekken veilig te maken.

Richtlijnen ATEX-regelgeving

Er zijn twee richtlijnen waar het ATEX-regelgeving aangaat: de ATEX 114 en de ATEX 153. ATEX 114 (2014/34/EU) heeft betrekking op apparatuur die in explosiegevaarlijke omgevingen wordt gebruikt, dit betreft o.a. CE-markering indien de fabrikant het ontwerp en de assemblage conform de ATEX 114 richtlijn heeft uitgevoerd. De ATEX 153 (1999/92/EEG) geldt voor de werkgever en heeft als doel om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de werknemer te creëren.

Om veilig te laten werken dient de richtlijn ATEX 153 door een deskundige te worden geïmplementeerd. Ook dienen alle medewerkers die werkzaam zijn als installatie/onderhoudskundige en medewerkers in bediening en onderhoud/gebruiker over voldoende kennis te beschikken om hun werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Een belangrijk onderdeel van de ATEX 153 is het verplichte Explosieveiligheidsdocument (EVD).

Diensten rondom Gezond en Veilig werken

Met de RI&E als basis kan het voor jouw mkb-bedrijf nodig of gewenst zijn om één of meer aanvullende diensten uit te voeren om gezond en veilig werken binnen jouw bedrijf nog meer te borgen. Dit kan afhankelijk zijn van omstandigheden binnen je bedrijf of in welke industrie je werkzaam bent.

RI&E

De Arbowet is er voor het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt hierbij de spil en bevat een gedegen inventarisatie van mogelijke risico’s en van maatregelen om deze risico’s te verkleinen.

Werkgeversrapportage arbeidsongeval

Het doel van een werkgeversrapportage arbeidsongeval is dat de werkgever leert van een voorgekomen arbeidsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen.

Verdiepende RI&E

Een standaard bedrijfs RI&E biedt een goed overzicht van de algemene risico’s binnen uw bedrijf. Echter, voor organisaties met complexe processen of specifieke risicogebieden is een verdiepende RI&E essentieel.

Verzekerd van een RI&E die voldoet aan de Arbowetgeving

Het ontbreekt veel organisaties aan de tijd en/of kennis om de verplichte Risico Inventarisatie zelf uit te voeren. Conformiso kan deze taak overnemen: met onze adviseur haal je kennis en ervaring in huis en je bent verzekerd van een RI&E die voldoet aan de geldende arbowetgeving. Bovendien kan een ‘blik van buitenaf’ een verhelderende kijk op de (mogelijke) risico’s geven.

icon-angle icon-bars icon-times