Skip to main content
Slide Background

Werkgeversrapportage arbeidsongeval

In de meeste gevallen wordt tegenwoordig de werkgever gevraagd zelf onderzoek te doen naar het arbeidsongeval. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de directe- en basisoorzaken van het ongeval zijn. Op basis van het onderzoek maakt de werkgever een rapportage met verbeterplan. Het doel hiervan is dat de werkgever leert van het arbeidsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen.

De ongevalsrapportage dient te voldoen aan de gestelde eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Heb je hier hulp bij nodig? De experts van Conformiso kunnen je hierbij helpen.

Aimée van Dreumel

“Er is niets zo mooi dan bij de uitvoering van een RI&E om de organisatie te zien groeien en verbeteren. Het is meer dan een wettelijke verplichting.”

Diensten rondom Gezond en Veilig werken

Met de RI&E als basis kan het voor jouw mkb-bedrijf nodig of gewenst zijn om één of meer aanvullende diensten uit te voeren om gezond en veilig werken binnen jouw bedrijf nog meer te borgen. Dit kan afhankelijk zijn van omstandigheden binnen je bedrijf of in welke industrie je werkzaam bent.

RI&E

De Arbowet is er voor het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt hierbij de spil en bevat een gedegen inventarisatie van mogelijke risico’s en van maatregelen om deze risico’s te verkleinen.

ATEX

Een ATEX-document, afgeleid van het Franse “ATmosphères EXplosibles,” speelt een cruciale rol in de veiligheid van werkomgevingen met explosiegevaar. Het document voldoet aan de Europese ATEX-richtlijnen, die erop gericht zijn om zowel apparatuur als werkplekken veilig te maken.

Verdiepende RI&E

Een standaard bedrijfs RI&E biedt een goed overzicht van de algemene risico’s binnen uw bedrijf. Echter, voor organisaties met complexe processen of specifieke risicogebieden is een verdiepende RI&E essentieel.

icon-angle icon-bars icon-times