Skip to main content

Een dubbele toegevoegde waarde op het gebied van RI&E voor HR-dienstverlener HR5

HR5, een toonaangevende HR-dienstverlener, gevestigd in Uden, heeft een duidelijke missie: mensen helpen om in hun natuurlijke kracht te functioneren. Dit leidt tot gelukkigere, passievolle en betekenisvolle werkervaringen voor medewerkers, wat resulteert in lagere verzuimcijfers, meer innovatie en betere bedrijfsresultaten. HR5 biedt alle HR-diensten onder één dak: van salarisadministratie tot gecertificeerde arbodienst, van arbeidsjuridisch advies tot coaching, van HRM-support tot assessments.

 

Bedrijfspand HR5

Een cruciaal onderdeel van het dienstenpakket van HR5 is het uitvoeren van Risico-Inventarisatie en -Evaluaties (RI&E), een wettelijk verplicht instrument dat helpt om werkgerelateerde risico’s in kaart te brengen en te beheersen. In dit artikel vertelt Diana van der Linden, voormalig arbeids- en organisatiedeskundige bij HR5, over het belang van RI&E en de samenwerking met Conformiso hierin. Enerzijds vanuit de uitvoering van de RI&E bij HR5 zelf, anderzijds vanuit de uitvoering van de RI&E’s bij de klanten van HR5.

De voordelen van de RI&E voor HR5 zelf.

Vanuit Conformiso zijn collega’s Patty van der Cruijsen en Aimée van Dreumel nauw betrokken bij het uitvoeren van de RI&E bij HR5, zowel voor HR5 zelf, als voor haar klanten. Laten we beginnen bij HR5. “Vanuit HR5 werken we al jarenlang samen met Patty, zij heeft de RI&E bij ons uitgevoerd, het Certficatieschema Arbodiensten geïmplementeerd en heeft de kwaliteitsmanagementsoftware MyQ gepromoot,” vertelt Diana. “Vervolgens is Aimée ingevlogen om MyQ als software te implementeren en te zorgen dat het certificeringsproces rondom onze arbodienstverlening doorlopend geborgd blijft. Waar nodig adviseert ze ons met acties voor verbeterpunten in de organisatie.”

RI&E is meer dan een wettelijke verplichting.

Bij HR5 wordt de RI&E gezien als meer dan een wettelijke verplichting. Diana benadrukt dat het een instrument is om goed personeelsbeleid te voeren. Dat promoot ze sterk bij de HR5-klanten. “Wij willen dat onze klanten de meerwaarde van een RI&E zien en het integreren in hun bedrijfsprocessen”, legt Diana uit. “Het is essentieel om hierbij de eigen medewerkers te betrekken. Zij kennen de bedrijfsrisico’s en hebben vaak goede ideeën voor oplossingen en verbeteringen. Dit zorgt ervoor dat de uitkomsten van een RI&E goed worden geïmplementeerd en optimaal bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving.”

Diana coördineert de RI&E-aanvragen van de klanten van HR5 en stuurt daarin verschillende arbokerndeskundigen aan voor de uitvoering ervan. “Na een bezoek van een arbokerndeskundige, zoals Patty van Conformiso, zien we vaak dat klanten veel bewuster zijn van het belang van een RI&E en wat de toegevoegde waarde en kansen zijn voor hun bedrijf”, zegt ze. “Het gaat niet alleen om het voldoen aan wettelijke eisen, maar juist om het verbeteren van de werkomgeving vanuit menselijk oogpunt. Resultaten die dit met zich mee kan brengen zijn een verhoogde arbeidsvreugde, minder werkstress, verlaagd ziekteverzuim, minder (bedrijfs)ongevallen en een positieve bedrijfscultuur.”

Samenwerking met Conformiso.

Diana is heel positief over de samenwerking met Conformiso. De samenwerking is al jaren vruchtbaar. Patty en Aimée kennen HR5 goed en kunnen snel schakelen. “Patty en ik werken veel samen. Zij voert de RI&E’s uit en toetst deze, zowel voor HR5 zelf als voor onze klanten”, vertelt Diana. “Aimée helpt ons vervolgens met het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem bij HR5. Dit zorgt ervoor dat we continu blijven verbeteren.

Wat de samenwerking zo succesvol maakt, is volgens Diana de gemakkelijke communicatie en de korte lijnen. “Wanneer er iets is, dan wordt dat snel aangepakt. We hebben korte lijnen in de communicatie, we spreken dezelfde taal. Patty en Aimée weten de mensen binnen ons team goed te vinden, het voelt niet als een externe partij. Dit maakt de samenwerking erg fijn en efficiënt”, bevestigt Diana.

Advies aan andere bedrijven voor de RI&E.

Diana adviseert andere bedrijven om bij de uitvoering van de RI&E te kiezen voor deskundigheid en kwaliteit. “Zoek een betrouwbare partij die bereid is maatwerk te leveren en werkt met gecertificeerde arbo kerndeskundigen”, benadrukt ze. “Dit garandeert niet alleen dat de RI&E voldoet aan de wettelijke eisen, maar ook dat het daadwerkelijk bijdraagt aan een betere en veiligere werkomgeving. En dat is precies waar de RI&E voor is bedoeld.”

Veiligheidsmaatregelen die gedragen worden.

Door de kennis en expertise van Conformiso in te schakelen, kan HR5 haar klanten optimaal ondersteunen bij het creëren van een werkomgeving waar medewerkers kunnen floreren. Zoals Diana treffend concludeert: “Een goed uitgevoerde RI&E zorgt ervoor dat medewerkers betrokken zijn en dat veiligheidsmaatregelen echt gedragen en uitgevoerd worden. Dat is waar wij bij HR5 voor staan.”

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times