Skip to main content

Alles draait om verbeteren

Het is altijd weer de uitdaging om het vandaag beter te doen dan gisteren

Veel directeuren en ondernemers zien het behalen van een ISO certificaat nog vaak als een verplicht nummer. Iets dat wordt gevraagd door die ene belangrijke klant, wat het bedrijf niet per se iets oplevert, maar wel tijd en geld kost. Conformiso ziet goed kwaliteits-, arbo- en milieumanagement echter als iets dat wel échte verbeteringen teweeg kan brengen en zijn waarde ook in geld kan bewijzen. Het consequent volgen van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check en Act) is daarin van groot belang.

Plan, Do, Check, Act: de kern van verbeteren
Onze ervaring is dat bedrijven en organisaties die de plan-do-check-act cyclus consequent toepassen het altijd beter doen dan vergelijkbare bedrijven die deze verbetercyclus niet toepassen. Hun marges zijn hoger, de doorlooptijden zijn korter, de leverbetrouwbaarheid is beter en hun klanten en medewerkers zijn meer tevreden. Wat kunt u van deze organisaties leren?

  1. PLAN: Plannen en doelstellingen maken ze altijd SMART met onvervalste KPI’s en normen. Het management en de directie spreken geen wollige taal. Ze weten heel goed wat ze willen. Ze kennen het bedrijf van haver tot gort. De missie, visie en strategie zit tussen de oren van elke medewerker.
  2. DO: De uitvoering monitoren ze nauwkeurig met interactieve systemen, dashboards en data-analyses. Ze brengen het “datagedreven” werken elke dag in de praktijk. Je mag in hun organisaties fouten maken maar die pakken ze wel bij de bron aan. Er is volop ruimte om te experimenteren en te leren.
  3. CHECK: Ze checken regelmatig of de uitvoering nog in lijn is met de plannen, het beleid en hun doelen. Feedback zit in hun DNA, zowel top-down als bottom-up. Ze bespreken de scores op de KPI’s regelmatig, ook al zijn die negatief. En ze vergeten zeker niet stil te staan bij de ontwikkeling en de energie van de medewerkers. Afwijkingen en klachten zien ze als een kans om te leren. Ze zorgen voor een veilige leeromgeving voor elke medewerker.
  4. ACT: Ze sturen bij waar nodig en stellen normen en KPI’s regelmatig bij maar leggen de lat wel steeds hoger. Een mentaliteit van elke dag een beetje beter. Beslissingen en acties van de verschillende teams moeten elkaar natuurlijk niet in de weg gaan zitten. Daarom stemmen ze de verschillende cycli goed op elkaar af. Van innovatieteams tot en met klantenservice en nazorg. Hierdoor creëren ze een krachtig verbeterplatform en continu verbeterproces.

Vergeet je medewerkers niet
In onze gedachte staat of valt een goede implementatie van de PDCA verbetercyclus met de betrokkenheid van je medewerkers. Zij moeten enerzijds eigenaarschap voelen en anderzijds de ruimte krijgen om dit eigenaarschap te ontplooien. Dat is ook de reden dat wij er veel belang aan hechten om taken en verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu zo diep mogelijk in de organisatie te leggen. Een belangrijk onderdeel in onze dienstverlening is de gebruikmaking van ons MyQ-platform. MyQ fungeert eigenlijk als de virtuele KAM-manager. Door digitalisering en automatisering van KAM-taken zorgen we ervoor dat taken eenvoudiger, efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd.

PDCA versus PDSA
De bedenker van de PDCA-cyclus van kwaliteitscontrole (William Edwards Deming) heeft de definitie van dat begrip later in zijn carrière veranderd in PDSA (Plan, Do, Study en Act). En wel omdat hij het checken te smal vond voor iets dat in zijn ogen een volwaardige analyse moest zijn. Feit is dat woorden en definities niet zo heel belangrijk zijn, maar hoe er inhoud aan gegeven wordt des te meer. Dat is dan ook precies waar Conformiso naar streeft: een concreet en continu verbeterproces waar je echt iets aan hebt.

Zet Conformiso aan het werk met kwaliteitsmanagement
Het goed implementeren van een PDCA-cyclus in uw organisatie vereist expertise. Expertise die je wellicht niet zelf in huis hebt of in huis kunt halen. Dat is gelukkig geen probleem. Conformiso levert maatwerk in kwaliteits-, informatiebeveiligings-, arbo- en milieumanagement en biedt daarmee ook kleinere en middelgrote organisaties de mogelijkheid om grote stappen te zetten in verbetering. Wij zorgen voor een volwaardige implementatie van de PDCA-cyclus en alle stappen daarvan. Inclusief concrete en continue aanbevelingen om een kwaliteitsslag te maken op de werkvloer. Weten hoe? Neem contact op met ons via onze contactpagina.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times