Skip to main content

Werken aan gedrag, cultuur en veiligheid met de Safety Culture Ladder

 

Waar we in een eerdere blog al ingingen op de CO2-Prestatieladder en de MVO Prestatieladder, vertellen we je in deze blog meer over de Safety Culture Ladder (SCL).

 

Deze NEN-norm is erop gericht dat bedrijven  bewuster veilig en gezond handelen en zo incidenten zoals ongelukken, schades of verzuim voorkomen of beperken. Wanneer een bedrijf deze norm implementeert is iedereen binnen de organisatie hierin betrokken vanuit de thema’s houding, gedrag en cultuur. Het gaat erom dat je als bedrijf een werkomgeving creëert waar iedereen zich veilig voelt zich uit te spreken in of over onveilige situaties. Iedereen binnen de organisatie dient zich bewust te zijn van zijn/haar rol en verantwoordelijkheid, de focus ligt op het gedrag van de medewerkers en de bedrijfscultuur. Deze veiligheidsladder kent 5 niveaus (ook wel treden genoemd). Iedere trede vraagt om meer verantwoordelijkheid en toepassing van dit onderwerp.

Maatwerk certificering
De Safety Culture Ladder is toepasbaar voor ieder type bedrijf en in iedere sector. De wijze waarop deze wordt beoordeeld is afgestemd op de karakteristieken van de organisatie en de sector. Het is dus een norm die op maat aangepast is op je bedrijfstype. Dit is een norm die anders is dan de bekende VCA of ISO 45001 en dus ook op een andere wijze wordt beoordeeld. Een auditor volgt geen standaard checklist, maar beoordeelt binnen het bedrijf op basis van observatie en interviews.

Een aanpak waar de hele organisatie mee gemoeid is
De implementatie van SCL wordt vaak lichter gezien dan dat het in de praktijk is. Het gaat namelijk om gedragsverandering, mensen laten meepraten over wat veiligheid is en daar vervolgens met iedereen naar handelen. Dit zijn geen onderwerpen die vanuit het MT bedacht worden, maar die je juist met alle mensen op de werkvloer bespreekt. Het vertrouwen dat je jouw medewerkers geeft om mee te denken en invloed te laten hebben op veranderingen in veiligheid zijn erg waardevol. Het werkt vaak goed als je in zo’n programma een externe adviseur in de armen neemt die dit soort gesprekken begeleidt.

Stap voor stap uitrollen en implementeren
Een SCL certificaat wordt overigens steeds vaker vereist bij aanbestedingen. Je kunt de certificering behalen door een stappenplan te volgen. Dat begint bij de eerste stap waarin je bepaalt voor welk SCL product je met jouw bedrijf wil gaan. Per product is de auditvorm anders, van licht naar grondig, en levert dan ook een andere vorm van erkenning of niveau van certificaat op. Let op! Deze certificering is er niet om iets op papier vast te leggen en dan lekker achterover te leunen. Geen woorden maar daden. Gedrags- en cultuurverandering vergen tijd en worden niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Daarom wordt de SCL jaarlijks opnieuw beoordeeld om te zien hoe de vorderingen en ontwikkelingen rondom het thema veiligheidsbewustzijn zijn.

Ben je nieuwsgierig geworden op welke wijze de Safety Culture Ladder van toegevoegde waarde kan zijn en toegepast kan worden binnen jouw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs begeleiden je hier graag bij, te beginnen met inzicht krijgen over ‘wat’ en ‘hoe’ binnen jouw bedrijf. Neem contact met ons op, voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek via de button hieronder.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times