Skip to main content

Patty, de Arbeidshygiënist bij Conformiso

Patty van der Cruijsen is Hoger Veiligheidskundige (HVK’er) en werkt al sinds 2017 bij Conformiso. Ze is door haar opleiding en werkervaring dé expert op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, heeft Patty onlangs de (Post-HBO) opleiding tot Arbeidshygiënist succesvol afgerond. We spraken met haar over deze uitbreiding van expertise en waarom het werk van een arbeidshygiënist zo leuk is.

Het verschil tussen een HVK’er en een arbeidshygiënist
Patty: “Als HVK’er ben je vooral bezig met een veilige werkomgeving op de korte termijn. Een arbeidshygiënist kijkt naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de langere termijn. Bijvoorbeeld: bij blootstelling aan geluid kan een HVK’er vaststellen dat het dB-niveau geen directe schade aan het gehoor kan aanbrengen. Een arbeidshygiënist kan echter door berekeningen en analyses vaststellen dat het dB-niveau op langere termijn en na dagelijkse blootstelling wél schadelijk is. Je gaat als arbeidshygiënist dus dieper op de risico’s in en kunt, mede door rekenkundige theorie, zaken beter onderbouwen.”

Risico’s inventariseren op zowel korte als lange termijn
“Het beginpunt bij klanten is vaak een Risico-inventarisatie & -evaluatie RI&E)”, vertelt Patty. “Je bekijkt dan de risico’s op de werkvloer: de fysieke belasting van medewerkers zoals tillen en dragen, het werken met machines en de (bureau)werkplekken. Als arbeidshygiënist doe ik dan nog aanvullend onderzoek, onder andere naar trillingen, warmte en kou, gevaarlijke of chemische stoffen maar ook biologische agentia. Dat zijn micro-organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten, die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. Dat klink heel ingewikkeld maar hele bekende voorbeelden hiervan zijn corona of legionella maar ook teken.
Ik bekijk bij dat aanvullende onderzoek hoe groot een risico is, wat er al aan is gedaan, hoe effectief dat was en welke eventuele andere maatregelen er nog getroffen kunnen worden om de veiligheid te vergroten.”

De opleiding is een aanvulling op mijn kennis
Op de vraag wat haar werk nu zo leuk maakt, antwoord Patty: “Ik vind het leuk om bedrijven te helpen zo veilig mogelijk te werken en dat ook zo lang mogelijk te blijven doen. Ik wil niet als een soort ‘inspecteur’ mensen op de vingers tikken maar juist samen kijken hoe dingen beter en veiliger kunnen. De opleiding was voor mij echt een aanvulling op de kennis die ik als HVK’er al had. En juist de theoretische onderbouwing die van een arbeidshygiënist wordt verwacht, die past heel goed bij mij.”

Diploma op zak, het certificaat volgt
Patty vervolgt haar verhaal over haar afgeronde studie: “De opleiding heb ik helemaal afgerond, het diploma is binnen. Ik moet alleen nog 4 toetsingsrapportages inleveren om mijn certificaat te halen. Dat is een vereiste om bepaalde RI&E’s te mogen toetsen. Als HVK’er mag ik dat natuurlijk al maar afhankelijk van de inhoud van het werk moet een RI&E soms door een arbeidshygiënist worden getoetst. Het behalen van het certificaat dat daarvoor nodig is, heeft nog wat tijd nodig maar zal spoedig volgen.”

Wil je weten wat Patty als arbeidshygiënist van Conformiso voor jouw organisatie kan betekenen? We bespreken het graag met je. Neem vrijblijvend contact met ons op via 040-2319023 of via de button hieronder.

Wat is een Arbeidshygiënist?

Arbeidshygiënisten (m/v) zijn professionals die zich bezighouden met het beschermen van de gezondheid van de mensen op de werkplek door het toepassen van de principes van de arbeidshygiëne. Arbeidshygiënisten werken in alle takken van de samenleving: industrie, dienstverlening, zorg, onderwijs, agrarische sector, overheden. Ze zijn werkzaam bij arbodiensten, adviesbureaus, beleidsafdelingen van overheden of grote organisaties, onderzoeksinstellingen en laboratoria of als zelfstandig adviseur.

De arbeidshygiënist is een schakel tussen de organisatie en de vele deskundigen die zich bezighouden met arbeidsomstandigheden. De arbozorg is zijn werkterrein, de bescherming van werknemers zijn doel.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times