Skip to main content

Waarom kiezen voor ISO 14001?

Een kwalitatief goed product leveren is belangrijk, dat begrijpt iedere ondernemer. Waarom zou je aanvullend kiezen voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem? Deze vraag krijgen wij regelmatig. Dan stellen we graag deze vraag terug: “Wat als…?”  

Omdat het milieu altijd belangrijk is

Het milieu is een belangrijk onderwerp. Niet alleen vandaag en zelfs niet alleen morgen. Zorg voor het milieu is al terug te vinden sinds de industriële revolutie in de 18e en 19e eeuw.
In een brede betekenis verstaan we onder ‘het milieu’ de algehele omgeving waarin organismen leven. Anders gezegd: milieu is het geheel van de omgeving wat van essentieel belang is om mens, dier en plant te kunnen laten leven. In de volksmond wordt het vooral gezien als de fysieke omgeving voor het leven van alle organismen, oftewel de natuur.

 

Ontstaan van ISO 14001

Ten tijde van eerder genoemde industriële revolutie ontstond er meer en meer weerstand tegen de stank die fabrieken in hun productieprocessen veroorzaakten, en de zichtbare luchtvervuiling ervan. Ook de uitbreidende olie-industrie maakte dat de zorg om het milieu bij het publiek groeide. Regelgevers legden daardoor in de jaren ’70 meer en meer druk op de betreffende industriële bedrijven om zich meer bezig te houden met de diverse milieuaspecten dan alleen maar met hun productieprocessen. Uiteindelijk nam de industrie vrijwillig bepaalde gedragscodes en auditprogramma’s aan waaruit milieumanagementsystemen voortkwamen. De verdergaande formalisering daarvan deed vervolgens de wenselijkheid om tot internationaal geaccepteerde normen en standaardisatie toenemen. Uiteindelijk bracht dit het milieumanagementsysteem ISO 14001 waarvan in september 2015 de nieuwste versie is gepubliceerd.

Veel bedrijven zijn zich al langer zeer wel bewust van het belang om zo zorgvuldig mogelijk met het milieu om te gaan, of in elk geval de belasting ervan door hun productieprocessen zo veel mogelijk te beperken. Ook vanuit de overheid – zowel lokaal als nationaal èn internationaal – neemt de zorg voor het milieu toe. Milieu is heden ten dage, niet-onterecht, een ‘hot item’ en de formele regelgeving neemt daardoor ook alleen maar toe.

Ons bedrijf is zich al zeer bewust van het belang van het milieu, voor nu en voor de toekomst. Waarom zouden we dan een formeel systeem invoeren volgens de eisen van ISO 14001?

Eigenlijk zijn daar meerdere redenen voor. Allereerst krijg je en behoud je daardoor grip op de mate waarin en de wijze waarop je het milieu belast of – beter nog – ontziet. Het geeft je immers een concreet systeem om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen, te toetsen en de uitvoering ervan te borgen. Daarmee ben je je als bedrijf bewust van het belang van het milieu voor jezelf, je medewerkers en je omgeving.
Daarnaast toon je met het ISO 14001 certificaat als bedrijf aan dat je concreet invulling geeft aan een wezenlijk onderdeel van het inmiddels zo belangrijke Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Tot slot, en zakelijk zeker niet onbelangrijk, wordt er ook door wederpartijen, zoals opdrachtgevers en overheden, bij een aanvraag meer en meer een ISO 14001 certificaat geëist. Voor een mogelijke opdrachtgever is dat van belang om eveneens aan te tonen, dat hen het milieu ernst is. En bij overheden zoals met name gemeenten geldt de eis soms zelfs voor het verkrijgen van een milieuvergunning.

Redenen genoeg dus zou je mogen veronderstellen om dit managementsysteem in te voeren, ofschoon het (nog) niet altijd of overal verplicht gesteld is.

 

Evolutie van ISO 14001

Intussen is het ISO 14001 systeem met wereldwijd ruim 320.000 certificaten geëvolueerd tot de tweede meest gebruikte managementstandaard, na het meest gebruikte certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001. In Nederland is de ISO 14001 norm met inmiddels 2400 certificaten al lang enorm populair als het gaat om milieumanagement-systemen. Daarnaast is ook dit systeem, zoals de meeste ISO-systemen opgezet volgens de ‘High Level Structure’ (HLS) waardoor bedrijven en organisaties al hun managementsystemen voor kwaliteit, milieu, informatiebeveiliging en arbo kunnen integreren. Ook gecombineerde audits zijn daardoor mogelijk, hetgeen de organisatie minder belast.

De wedervraag op de koptekst van dit artikel zou dus eigenlijk moeten zijn:
waarom geen ISO 14001?! Het milieu is immers altijd belangrijk.

Meer weten over ISO 14001 of een ander managementsysteem volgens ISO? Neem contact met ons op via onderstaande button.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times