Skip to main content

Wat voor werk doet een K.A.M.-adviseur eigenlijk?

‘Conformiso is al ruim 30 jaar dé specialist op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en informatiebeveiliging voor het MKB.’ Dat is een hele korte omschrijving van ons bedrijf. Maar wat houdt het werk van die specialisten, van die K.A.M.-adviseurs dan precies in, wordt ons vaak gevraagd. Dat leggen we graag uit in deze blog.

Wat is K.A.M.?
De afkorting K.A.M. staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. Met de I van Informatiebeveiliging erbij is de term K.I.A.M. nog completer. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben te maken met een enorme berg aan wet- en regelgeving waaraan ze moeten voldoen. Als ze binnen hun organisatie alles goed geregeld en vastgelegd willen hebben, is het verstandig om te werken volgens een (internationaal) erkende norm. Daarbij kun je denken aan ISO 9001 (norm voor kwaliteitsmanagement), ISO 45001 (voor milieumanagement) en ISO 27001 (voor informatiebeveiliging). Maar ook BRL’s (beoordelingsrichtlijnen) en bijvoorbeeld VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) vallen onder het kopje K.I.A.M.

Conformiso regelt het voor je
Hoewel veel MKB-ondernemers het nut er echt wel van inzien, vinden zij het vaak lastig om aan de slag te gaan met de implementatie van normen en managementsystemen. Het is niet de core-business van het bedrijf en hebben daarom meestal niet de tijd en/of de expertise in huis om alles goed te regelen. Hulp van een externe specialist is dan de oplossing.

Conformiso is die specialist op het gebied van K.I.A.M.; wij nemen alle zorgen en uitdagingen op het gebied van kwaliteitsmanagement, informatiebeveiliging, arbeidsomstandigheden en milieu uit handen. Onze adviseurs zetten niet alleen het managementsysteem voor op, maar zorgen er vervolgens ook voor dat het werkt. Ook nemen we indien gewenst alle onderhouds- en beheerstaken over zodat de medewerkers zich volledig kunnen concentreren op de corebusiness van het bedrijf. Omdat geen enkele onderneming hetzelfde is, leveren wij geen standaardoplossing maar altijd maatwerk. Geen grote stappen, maar millimeterwerk.

Opzetten en implementeren
Voor het opzetten en implementeren van een managementsysteem hanteren wij een standaard projectaanpak in verschillende fasen. Voordat we echt aan de slag gaan, stellen we samen met de klant een projectplan op. Vervolgens doorlopen we de volgende fasen:

 • Fase 1: inventarisatie
  Een goed begin is het halve werk, dat geldt ook voor onze begeleiding. Daarom starten we met een gedegen kennismaking (inventarisatie) met het bedrijf: wat gebeurt er precies, wat is al vastgelegd in procedures of afspraken, wie is waarvoor verantwoordelijk, etc.
 • Fase 2: inrichten
  We gaan aan de slag met het inrichten van jullie managementsysteem. Je huidige organisatie en werkwijze worden vastgelegd waarbij we de normeisen vertalen naar de dagelijkse praktijk van de organisatie.
  Het resultaat van fase 2 is een modern en beknopt gedocumenteerd (digitaal) managementsysteem waarin alle afspraken en informatiedragers zijn opgenomen en waarmee je qua documentatie volledig voldoet aan de gestelde normeisen.
 • Fase 3: implementeren
  Gedurende een aantal bezoeken bieden wij begeleiding bij de implementatie van de normeisen en de invoering van de werkwijze, inclusief de bijbehorende documenten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het betrekken van de medewerkers en het creëren van bewustzijn. Uiteraard begeleiden we ook de verplichte zaken zoals het uitvoeren van een interne audit of directiebeoordeling.
 • Fase 4: certificering
  De toetsing en certificering van het gedocumenteerde managementsysteem wordt gedaan door een auditor van een, door jullie zelf gekozen, geaccrediteerde certificatie-instelling (CI). Indien gewenst zijn wij aanwezig bij deze audit(s).

Met onze ervaring én overtuiging over deze projectaanpak geven wij bij onze klanten een certificeringsgarantie af. Mocht het certificaat – ondanks dat de medewerkers van jouw organisatie alles in het werk hebben gesteld om dit project samen met Conformiso te doen slagen – onverhoopt niet ineens worden behaald, dan zal Conformiso, zonder kosten in rekening te brengen, blijven adviseren en ondersteunen totdat het doel is bereikt.

Onderhouden en beheren
Een ISO-certificaat is drie jaar geldig. Gedurende die periode vindt er minimaal eens per jaar een audit door de CI plaats. Om te zorgen dat alles op orde is en blijft, heeft een kwaliteitsmanagementsysteem, net als een auto, regelmatig onderhoud nodig. Dit onderhoud kan een bedrijf zelf doen óf uit laten voeren door een specialist van Conformiso. Wij zorgen er dan voor dat de organisatie blijft voldoen aan alle normeisen.

Wij bieden begeleiding bij alle voorkomende onderwerpen, eisen en wensen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Onze specialisten, waaronder Hogere en Middelbare Veiligheidskundigen staan hierbij aanvullend tot je beschikking. Je kunt hierbij denken aan de volgende zaken:

 • Jaarlijkse beoordeling van de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op actualiteit en de uitvoering van de punten uit het Plan van Aanpak monitoren.
 • Ongevallen, bijna ongevallen en andere VGM-incidenten worden door ons geanalyseerd (VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Onderzoek naar de oorzaak wordt uitgevoerd en oplossingen ter beperking van geconstateerde risico’s worden aangedragen.
 • Uitvoering van de verplichte interne audits en directiebeoordeling.

Kunnen we jouw organisatie helpen bij het opzetten en implementeren of bij het onderhouden en beheren van het KAM-managementsysteem? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Telefonisch via 040-2319023 of via de button hieronder

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times