Skip to main content

Arbeidsongeval? Voortaan zelf onderzoek doen

 

Het aantal ongevallen op het werk is aanzienlijk. Indien er sprake is van een ‘meldingsplichtig arbeidsongeval’ moeten werkgevers sinds 1 januari van dit jaar zélf onderzoek doen naar de achtergronden daarvan en naar wat zij moeten verbeteren. Voorheen werd dit onderzoek gedaan door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

 

Meldingsplichtige ongevallen

Jaarlijks vinden er ruim tweeduizend ongevalsonderzoeken plaats. Hierom is het van belang dat de werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie meer gericht wordt op het trekken van lering uit ongevallen. De nieuwe werkwijze rondom meldingsplichtige ongevallen vloeit voort uit eerdere pilots en uit de wens van Tweede Kamerleden om de werkwijze van de Arbeidsinspectie meer te richten op het trekken van lering uit ongevallen.

Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/of ziekenhuisopname tot gevolg of ongevallen met een dodelijke afloop. In dat laatste geval volgt er – dit was en blijft zo – een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Arbeidsinspectie. Voor zaken waarbij het slachtoffer jonger dan achttien jaar is of waarbij een familielid van de werkgever betrokken is, doet de Arbeidsinspectie sowieso zelf het onderzoek. Daarnaast doet de Arbeidsinspectie ook onderzoek als bijvoorbeeld de historie van het bedrijf daartoe aanleiding geeft of als er sprake is van een ongeval met grote maatschappelijke impact.

Nieuwe werkwijze

De Arbeidsinspectie zal ook in de nieuwe werkwijze de ongevalslocatie bezoeken. Als de werkgever zelf het onderzoek mag instellen, dan moet zij vervolgens binnen vijftien werkdagen zelf een werkgeversrapportage met verbeterplan opstellen. Deze wordt dan beoordeeld door de inspectie. Als de rapportage en het verbeterplan niet goedgekeurd worden, dan voert de Arbeidsinspectie zelf het onderzoek uit, dat kan leiden tot een boete. Wanneer de rapportage en het verbeterplan wel goedgekeurd worden, gaat de Arbeidsinspectie later bekijken of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als dat niet het geval is, volgt een boete.

In oktober 2020 is de Arbeidsinspectie gestart met een pilot voor deze nieuwe werkwijze. Daarin werd nadrukkelijk gekeken naar de aard van het letsel van het slachtoffer, de mate waarin de werkgever de naleving van de Arbowet op orde had en het type ongeval. In de monitor arbeidsongevallen 2021 is vervolgens gerapporteerd dat met de nieuwe werkwijze meer effect kan worden behaald. Vooral omdat bedrijven zelf leren van ongevallen en zo herhaling wordt voorkomen, maar ook omdat werkgevers door het inzoomen op achterliggende oorzaken hun veiligheidscultuur structureel verbeteren. De Arbeidsinspectie ziet dat werkgevers regelmatig zelfs meer gaan investeren in veiligheidsmaatregelen dan ze ooit aan een boete zouden hebben betaald. En dat is goed voor de veiligheid van de medewerkers.

(Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie)

Voorkomen is beter….

Het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is ook op arbeidsongevallen van toepassing. Mede daarom is het van belang om de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) actueel te houden, regelmatig te controleren of alle risico’s en te nemen maatregelen er wel in staan. De adviseurs van Conformiso hebben jarenlang ervaring met het uitvoeren van Risico-inventarisaties en het opstellen van een Plan van Aanpak. Hierbij volgen zij altijd een vaste, praktische aanpak in drie stappen. Lees HIER hoe ze te werk gaan.

Kijk voor meer informatie over o.a. Gezond en Veilig werken op onze pagina Veel gestelde vragen of neem contact met ons op via onderstaande button.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times