Skip to main content

Risico Inventarisatie & Evaluatie

In Nederland moet elke werkgever een arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de voor alle werkgevers wettelijk verplichte risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s.
Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Deze maatregelen vermeld je in een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

Moet elk bedrijf een RI&E hebben?

Een RI&E is al sinds 1994 wettelijk verplicht voor alle werkgevers die medewerkers  in dienst hebben. Als je alleen vrijwilligers in dienst hebt, ben je alleen verplicht een RI&E uit te voeren wanneer er in jouw organisatie wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia.

Kleine organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) kunnen gebruik maken van een branche-RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E. Indien je gebruik maakt van uitzendkrachten ben je verplicht een kopie van je RI&E te communiceren naar het uitzendbureau.

Hulp nodig?

Het is van belang om de RI&E actueel te houden, regelmatig te controleren of alle risico’s en te nemen maatregelen er wel in staan. De adviseurs van Conformiso hebben jarenlang ervaring met het uitvoeren van Risico-inventarisaties en het opstellen van een Plan van Aanpak. Hierbij volgen zij altijd een vaste, praktische aanpak in drie stappen. Lees HIER hoe ze te werk gaan.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Veel gestelde vragen of neem contact met ons op via onderstaande button.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief!

icon-angle icon-bars icon-times